Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Juridik i samband med dödsfall

Juridik i samband med dödsfall


Om någon nära anhörig går bort är dyker det upp en hel del nya saker att hantera. En del handlar om sorg och att stötta varandra i familjen men samtidigt behöver man fundera över juridiska frågor som man sällan stöter på i livet. Flera saker kan du få stöd kring av en begravningsbyrå men för att få en bra start berättar vi kort vad begreppen handlar om.

Familjerätt

Ett begrepp man möter är familjerätt vilket kan låta både krångligt och allvarligt. Det är ett samlingsnamn för alla lagar och juridiska frågor som berör en familj och relationerna i familjen. Om en förälder går bort som har barn under 18 år träder familjerätten in med regler och praxis för hur saker ska hanteras på bästa sätt.

Begravningsbyrå eller jurist?

En begravningsbyrå kan ge övergripande råd kring familjerätt. Framför allt kan de berätta vad du enklast löser sig och när det är bra att ta in professionell hjälp. När det blir komplicerat och detaljerat är det bra att vända sig till en jurist som är specialiserad på området familjerättsjuridik.

Gåvobrev

Om någon har skrivit ett gåvobrev innebär det att man ger bort något och samtidigt för en https://stockholmswebbyrå.se/ villkorar eller säkerställer gåvan efter sitt frånfälle. Det kan exempelvis vara pengar som sparats i en aktiefond som skänks till ett barn när denne blir myndig.

Dödsboanmälan

När någon anhörig gått bort gör du en dödsboanmälan. Då kontaktar du skatteverket och meddelar att personen avlidit och att dennes tillgångar nu tillhör ett dödsbo. En slags juridisk förvaringsenhet fram tills kvarlåtenskapen är uppdelad mellan de efterlevande. Om begreppen känns ovana kan du här ta hjälp av en begravningsbyrå för att få ordning på det viktiga.

Samboavtal

Ett avtal mellan två sammanboende personer som lever i en relation eller i ”ett äktenskapslikt förhållande” som juridiken säger. Det här har inte direkt med dödsfall att göra men om en person som inte är gift men sammanboende går bort bör man undersöka förekomsten av ett samboavtal.

Fullmakt

En fullmakt är ett juridiskt dokument som ger en person rätten att företräde någon annan. Det kan handla om att hämta in information om bankkonton och försäkringar genom en så kallad informationsfullmakt.

Framtidsfullmakt

Det kan också vara rätten att företräda någon med viktiga beslut även efter personens dödsfall, som att betala räkningar och annat som måste göras. Det dokumentet kallas för en framtidsfullmakt och är något som bland annat en begravningsbyrå kan hjälpa dig med.